Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 62-73
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 74-81
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 96-109
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tải về
Số đặc biệt, tháng 11 năm 2020 (2020) Trang: 165-167
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số 229, tháng 11 năm 2020 (2020) Trang: 84-86
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số đặc biệt, tháng 11 năm 2021 (2021) Trang: 282-284
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
kì 1-11/2020 (2020) Trang: 59-62
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
1-3/2020 (2020) Trang: 55-56
Tạp chí: Tạp chí Dạy và Học Ngày nay
63 (2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
5 (2) - 2019 (2019) Trang: 42-51
Tạp chí: Chuyên san phát triển Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 (1) - 2019 (2019) Trang: 60-68
Tạp chí: Chuyên san Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 (1) - 2019 (2019) Trang: 9-15
Tạp chí: Chuyên san phát triển Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4/2018 (2018) Trang: 643-655
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí lần 10
Số 3 (2) - 2017 (2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9-2017 (2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
10-2016 (2016) Trang: 31-43
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Đại học Thái Nguyên (Kỷ yếu hội thảo quốc tế)
06-2016 (2016) Trang: 148-161
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...