Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Giới thiệu

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHCT

Trường Đại học Cần Thơ có 2 tạp chí khoa học, gồm Tạp chí tiếng Viêt: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (CTU Journal of Science-CTUJoS) có mã số ISSN 1859-2333, e-ISSN 2815-5599; Tạp chí tiếng Anh CTU Journal of Innovation and Sustainable Development-CTUJoISD, ISSN 2588-1418 và e-ISSN 2815-6412. CTUJoS xuất bản hàng năm 06 kỳ tiếng Việt (các tháng: 2, 4, 6, 8, 10 và 12) và CTUJoISD xuất bản 03 kỳ tiếng Anh (các tháng: 3, 7 và 11).

Tạp chí được chia theo các phần gồm: (i) Khoa học Tự nhiên-Công nghệ-Môi trường; (ii) Nông nghiệp-Thủy sản-Công nghệ Sinh học; (iii) Khoa học Xã hội-Nhân văn-Giáo dục; và (iv) Khoa học chính trị-Kinh tế-Pháp luật. Hội đồng biên tập của Tạp chí có sự tham gia của nhiều nhà khoa học có kinh nghiệm và trình độ cao từ các viện, trường trong cả nước.

Tạp chí đăng tải trực tuyến (miễn phí) toàn văn các bài báo được công bố trên website của Tạp chí (https://ctujsvn.ctu.edu.vn và https://ctujs.ctu.edu.vn) nhằm cung cấp kiến thức và thành tựu khoa học phục vụ đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất, được bạn đọc đánh giá cao, lượt truy cập tăng nhanh. TCKH Trường ĐHCT đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng bài gửi đăng. Năm 2023, Tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh được 19 Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành/Liên ngành ghi nhận và cho điểm công trình.

TRỤ SỞ CỦA TẠP CHÍ:
Lầu 4, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, Khu 2, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3 872 157
Email: tapchidhct@ctu.edu.vn
Website: sj.ctu.edu.vn

LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ:
Tổng biên tập: GS.TS. Trần Ngọc Hải
Email: tnhai@ctu.edu.vn; Điện thoại: (0292) 3872 202

Phó Tổng Biên tập: TS. Trần Thanh Điện
Email: thanhdien@ctu.edu.vn; Điện thoại: (0292) 3830 307

NHÂN SỰ TẠP CHÍ:
1. ThS. Võ Ngọc Kiều Trinh, Chuyên viên biên tập
2. ThS. Nguyễn Bạch Đan, Chuyên viên biên tập

3. KS. Thái Nhựt Thanh, Chuyên viên kỹ thuật
4. KS. Lê Nguyễn Duy Long, Chuyên viên kỹ thuật

5. CN. Dương Thị Bích Chi, Chuyên viên văn thư

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...