Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Liên hệ

Tổng Biên tập (Editor-in-Chief): GS.TS. Trần Ngọc Hải
Email: tnhai@ctu.edu.vn
Điện thoại: (0292) 3872 202

Phó Tổng Biên tập (Deputy Editor-in-Chief): TS. Trần Thanh Điện
Email: thanhdien@ctu.edu.vn
Điện thoại: (0292) 3830 307

Thư ký Tòa soạn (Editorial Secretariat): TS. Trần Thanh Điện
Email: thanhdien@ctu.edu.vn
Điện thoại: (0292) 3830 307

Ban Biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Lầu 4, Nhà Điều hành Trường ĐHCT, Khu II, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3872 157
Email: tapchidhct@ctu.edu.vn

Địa chỉ gửi bài: tiếng Việt ctujsvn.ctu.edu.vn | tiếng Anh ctujs.ctu.edu.vn

(Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT không nhận bài viết gửi qua email)

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...