Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Thông báo

THÔNG BÁO

Nhằm nâng cao chất lượng của Tạp chí và không ngừng cải tiến để tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo: Từ tháng 12/2021, Tạp chí thay đổi địa chỉ website và một số hướng dẫn về cách viết bài gửi đăng trên Tạp chí, cụ thể:
- Từ ngày 01/12/2021, tác giả gửi bài viết tiếng Việt trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ qua địa chỉ https://ctujsvn.ctu.edu.vn/
- Bài viết được trình bày theo quy định của Tạp chí tại https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/guide-for-authors
- Tác giả có thể sử dụng mẫu bản thảo (template) của Tạp chí để viết bài.
Bài viết đã submit vào hệ thống sj.ctu.edu.vn trước ngày 01/12/2021 sẽ tiếp tục thực hiện quy trình phản biện trên hệ thống này cho đến khi hoàn thành.

Trân trọng thông báo!
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...