Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 104-112
Tải về
(2022) Trang: 945-950
Tạp chí: Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ XIII "Khoa học Địa lí Việt Nam với sử dụng hợp lí, phục hồi tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn"
(2021) Trang: 970-976
Tạp chí: Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ XII với chủ đề Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển kinh tế xanh và đảm bảo an ninh lãnh thổ
(2018) Trang: 263-270, quyển 2
Tạp chí: Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ X "Khoa học Địa lí Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững"
Tháng 4 (2018) Trang: 7-9
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
(2016) Trang: 1214-1221
Tạp chí: Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển kinh tế xanh, Quy Nhơn, 12/2016
(2016) Trang: 358-368
Tạp chí: Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng phát triển năng lực người học, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, tháng 6/2016
(2014) Trang: 1370 - 1379
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8 - Khoa học Địa lí Việt Nam trong chiến lược đổi mới, hội nhập và phát triển - Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...