Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
232 (2018) Trang: 51-55
Tạp chí: KHKT chan nuoi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện tại Trại nái số 2 thuộc công ty TNHH Sunjin Vina tại Bình Thuận nhằm đánh giá hiệu quả bổ sung sản phẩm sữa thay thế (Startylac) trên 24 bầy heo con theo mẹ giống Duroc x (Yorkshire x Landrate). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số 2 nhân tố hoàn toàn ngẫu nhiên với 2 nhân tố đó là: nhân tố 1 là có bổ sung sữa và không bổ sung sữa; nhân tố 2 là số con trên bầy (12 và 14). Kết quả thu được nái nuôi 12 con có số heo loại do không đạt chuẩn của công ty (

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
4 (2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...