Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
193 (2015) Trang: 52-58
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

180 cút đẻ 40 ngày tuổi được sử dụng để nghiên cứu tác động của bột lá Chùm Ngây và muồng Hao Pháo lên năng suất và chất lượng trứng tại Trại thực nghiệm chăn nuôi trường Đại học Trà Vinh, từ tháng 9/2014 đến tháng 11/2014. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Các nghiệm thức gồm: NT ĐC (Thức ăn của trại); NT MHP (Thức ăn của trại + 5% bột cỏ Muồng hoa pháo) và NT CN (Thức ăn của trại + 5% bột lá Chùm ngây). Kết quả cho thấy bổ sung bột lá vào khẩu phần sẽ duy trì được thời gian đẻ của cút và cài thiện được màu sắc lòng đỏ của trứng.

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
4 (2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...