Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
193 (2015) Trang: 69-76
Tạp chí: Tạp chí khoa học và kỹ thật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành tại trại thực nghiệm Đại học Trà Vinh, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2014 trên 270 chim cút từ 11-39 ngày tuổi để đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm premix trong khẩu phần đến sinh trưởng của chim cút thịt. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 3 nghiệm thức(NT) và 3 lần lặp lại gồm NT Đối chứng: thức ăn hỗn hợp của trại; NT ML: Cút ăn thức ăn hỗn hợp của trại có bổ sung chế phẩm Mượt lông (1kg premix Mượt lông/200kg thức ăn hỗn hợp) và NT Plastin: Cút ăn thức ăn hỗn hợp của trại có bổ sung chế phẩm Plastin (1kg premix Plastin/300kg thức ăn hỗn hợp). Kết quả thí nghiệm cho thấy chim cút của nghiệm thức bổ sung ML cho khối lượng, tăng khối lượng, chất lượng thân thịt và hệ số chuyển hóa thức ăn thấp nhất. Do trong thành phần chế phẩm ML có bổ sung các vitamin làm tăng sức đề kháng và hấp thu dưỡng chất. Hệ số chuyển hóa thức ăn thấp nhất ở nghiệm thức ML(3,45), kế đến là nghiệm thức Plastin (3,62) và thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng (3,83) với P=0,03. 

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
4 (2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...