Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
207 (2016) Trang: 79-85
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Đề tài được thực hiện tại Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần để khảo sát khả năng sinh trưởng, tạo nốt sần ở rễ và khả năng cải tạo đất của cây Keo củi (Calliandra calothyrsus) trên 3 loại đất khác nhau. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 4 lần lập lại và theo dõi các chỉ tiêu tại 12 thời điểm khác nhau 10-120 ngày. Cây Keo củi được trồng trên đất thịt có tốc độ phát triển cũng như các chỉ tiêu sinh trưởng cao hơn so với trồng trên đất phèn và đất cát. Giá trị pH của đất được cải thiện rõ rệt sau khi trồng Keo củi, đặc biệt trên đất phèn. Việc ứng dụng cây Keo củi để cải tạo đất đồng thời làm nguồn thức ăn thô xanh cho gia súc rất phù hợp trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
4 (2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...