Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
218 (2017) Trang: 42-47
Tạp chí: KHKT chan nuoi
Liên kết:

Đề tài được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11/2016 tại xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để so sánh mức tăng khối lượng và tỷ lệ tiêu hóa của heo thí nghiệm khi có và không có sử dụng thân lá khoai môn ủ chua trong khẩu phần. Mười hai heo lai Duroc x (Landrace x Yorkshire) có khối lượng trung bình 40,46±1,96 kg/con được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Các nghiệm thức bao gồm: TAHH (Sử dụng hoàn toàn thức ăn hỗn hợp), U10 (90% thức ăn hỗn hợp + 10% thức ăn ủ chua) và U20 (80% thức ăn hỗn hợp + 20% thức ăn ủ chua). Kết quả thu được sau 2 tháng thí nghiệm cho thấy thức ăn ủ chua đã có tác động tốt đến quá trình sinh trưởng và phát triển của heo. Mức tăng khối lượng, hệ số chuyển hóa thức ăn và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất tương đương nhau ở cả 3 nghiệm thức. Bên cạnh đó chi phí thức ăn trên một kg tăng khối lượng ở các nghiệm thức ủ chua giảm thấp hơn 5-10%. Thân lá khoai môn ủ chua có thể dùng làm thức ăn cho heo thịt khoảng 10-20% trong khẩu phần.

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
4 (2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...