Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
210 (2016) Trang: 2-6
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm các mục tiêu xác định được quan hệ di truyền giữa các nhóm chim cút khác nhau nuôi tại ĐBSCL. Chim cút đánh giá đa dạng di truyền được thu thập từ 6 tỉnh ĐBSCL bao gồm Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre. Tổng cộng có 11 cặp mồi microsatellite được sử dụng để phân tích trên 84 cá thể. Kết quả, tất cả các cặp mồi đều đa hình với tổng số 45 allele được tìm thấy, trung bình là 4,1 allele/locus. Chỉ số thông tin đa hình (PIC) có giá trị từ 0,5 đối với locus GUJ052 đến 0,77 đối với locus GUJ097 và trung bình là 0,65/locus. Bên cạnh đó khi phân nhóm di truyền, các nhóm cút được chia thành 2 phân nhóm trong đó chim cút ở Bến Tre thuộc phân nhóm 1 và phân nhóm 2 gồm chim cút ở các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh. 

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
4 (2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...