Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
214 (2016) Trang: 56-61
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện để đánh giá đặc điểm và giá trị dinh dưỡng của thân lá và vỏ khoai môn sau thu hoạch  ủ chua. Mẫu tươi được ủ yếm khí trong túi nilon (5kg/túi) có hoặc không có bổ sung cám. Mẫu được lấy khảo sát vào 7, 14, 21, 30, 45 và 60 sau khi ủ. Tất cả các mẫu ủ thơm thoảng chua và có màu vàng xanh. pH giảm trong khoảng  2,79-3,36. Axit Lactic tăng theo thời gian ủ (3,18-5,32%). Hàm lượng canxi oxalat giảm theo thời gian ủ ở tất cả các nghiệm thức. kết quả thí nghiệm cho thấy ủ chua là phương pháp thích hợp để dự trữ chế biến thân lá và vỏ khoai môn sau thu hoạch.

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
4 (2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...