Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
212 (2016) Trang: 23-28
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm hiện tại được tiến hành nhằm đánh giá năng suất sinh sản của đàn cút F1 trong 3 tháng đẻ và mối liên quan giữa màu sắc vỏ trứng đến các chỉ tiêu sinh sản và chất lượng trứng của chim cút Nhật Bản. Tổng cộng có 120 chim cút mái và 40 cút trống được sử dụng trong thí nghiệm. Kết quả cho thấy năng suất trứng trung bình là 6,16 (quả/mái/tuần) và tỷ lệ đẻ trung bình là 88,0%. Đối với các chỉ tiêu ấp nở, tỷ lệ trứng có phôi, tỷ lệ nở/trứng ấp, tỷ lệ nở/trứng có phôi lần lượt là 90,1%, 84,5%, 93,0%. Có 4 nhóm màu sắc vỏ trứng được ghi nhận bao gồm vỏ xám trắng ít đốm (5,1%), vỏ xám trắng nhiều đốm nhỏ (6,8%), vỏ xám trắng đốm to (43,6%), vỏ nâu đốm to (44,4%). Các nhóm trứng này không liên quan đến năng suất trứng, chất lượng trứng và các các chỉ tiêu ấp nở (P>0,05).

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
4 (2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...