Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25 (2017) Trang: 60 - 67
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, tỉnh Hậu Giang từ tháng 9/2014 đến 12/2014. Nghiên cứu ghi nhận 41 loài bướm thuộc 32 giống của 5 họ. Họ Nymphalidae chiếm ưu thế tuyệt đối, tiếp theo là họ Pieridae, Hesperiidae và Lycaenidae trong khi họ Papilionidae có tần suất xuất hiện thấp nhất. Kết quả cho thấy, sinh cảnh rừng tràm và sinh cảnh ven đường là hai sinh cảnh đa dạng nhất với nhiều loài bướm được tìm thấy.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 105-114
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 125-135
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 176-184
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 284-292
Tải về
28 (2022) Trang: 1094-1097
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
28 (2022) Trang: 1139-1143
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
3 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Journal of Energy Technology and Environment
9 (75) (2015) Trang: 71
Tạp chí: Khoa hoc tu nhien va cong nghe
19 (2007) Trang: 2231
Tạp chí: AJ. Bio
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...