Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
42 (2013) Trang: 51-56
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Nghiên cứu khảo sát hiện trạng môi trường xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang để làm cơ sở xây dựng xã nông thôn mới được thực hiện từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 10 năn 2012 để tìm ra những vấn đề của quá trình xây dựng nông thôn mới và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề.  Kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều khó khăn và trở ngại cho việc xây dựng nông thôn mới để đáp ứng yêu cầu của 19 tiêu chí trong các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí 17 (tiêu chí môi trường). Nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp để khắc phục những hạn chế của quá trình, đặc biệt tập trung đáp ứng  tiêu chí 17 trong quá trình xây dựng các xã nông thôn mới đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 105-114
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 125-135
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 176-184
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 284-292
Tải về
28 (2022) Trang: 1094-1097
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
28 (2022) Trang: 1139-1143
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
3 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Journal of Energy Technology and Environment
9 (75) (2015) Trang: 71
Tạp chí: Khoa hoc tu nhien va cong nghe
19 (2007) Trang: 2231
Tạp chí: AJ. Bio
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...