Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
42 (2013) Trang: 45-50
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá tình hình quản lý môi trường tại các nhà máy xay xát gạo và tác động của các yếu tố như nồng độ bụi và độ ồn đến môi trường. Các kết quả chính của nghiên cứu cho thấy tại thời điểm khảo sát trong số 12 nhà máy xay xát gạo, có 5 nhà máy có độ ồn trong nơi làm việc và các khu vực xung quanh nhà máy cao hơn so với qui chuẩn (41,67%), và 2 nhà máy có nồng độ bụi cao hơn mức cho phép (16,67%) (theo QĐ 3733/QD-BYT và QCVN 05: 2009-BTNMT, QCVN 26:2010-BTNMT). Ngoài ra, 2 nhà máy gạo có thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, 8 nhà máy có đề án bảo vệ môi trường, và 2 nhà máy không có báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường. Tuy nhiên ở thời điểm khảo sát cả 12 nhà máy xay xát gạo không có thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ để kiểm soát mức độ ô nhiễm.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 105-114
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 125-135
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 176-184
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 284-292
Tải về
28 (2022) Trang: 1094-1097
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
28 (2022) Trang: 1139-1143
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
3 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Journal of Energy Technology and Environment
9 (75) (2015) Trang: 71
Tạp chí: Khoa hoc tu nhien va cong nghe
19 (2007) Trang: 2231
Tạp chí: AJ. Bio
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...