Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
52 (2014) Trang: 140-146
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

The aim of study was to determine the plant tissue nutrient concentration, porosity ratio and nutrient removal ability of four wetland plants, namely Oryza  rufipogon  griff (OR), Hymenachne  acutigluma (HA), Eichhornia  crassipes (EC) and Colocasia  esculenta (CE). Results showed that these species can tolerate to domestic wastewater as well as high N and P uptake. The highest root porosity ratio was 56.19 % in OR whereas CE had the greatest leaf-stem porosity ratio, 60.53 %. Among species, CE and HA had significantly highest biomass (96.77 g and 39.53 g) and RGR (1.68d -1 and 0.67 d-1) meanwhile OR and CE were the most potential candidates for the removal of total-N (85.12 and 84.16 %), total-P (85.24 and 89.43 %) and COD (67.95 and 75.73 %). Correlation between nutrient removal, leaf tissue nutrient content and root porosity ratio were highly significant among plant species. These results therefore suggested that plant tissue nutrient concentration and porosity ratio are useful features for selecting tolerant and efficient species in constructed wetland wastewater treatment facilities.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 105-114
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 125-135
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 176-184
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 284-292
Tải về
28 (2022) Trang: 1094-1097
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
28 (2022) Trang: 1139-1143
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
3 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Journal of Energy Technology and Environment
9 (75) (2015) Trang: 71
Tạp chí: Khoa hoc tu nhien va cong nghe
19 (2007) Trang: 2231
Tạp chí: AJ. Bio
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...