Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
04 (2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Liên kết:

Chiên lươc phat triên du lich Viêt Nam đên năm 2020, tâm nhin đên năm 2030 đa co nhân xet vê nhưng han chê cua nganh du lich Viêt Nam trong nhưng năm qua, trong đo công tac quang ba du lich Viêt Nam ơ nươc ngoai đươc cho la con yêu, mơi chi tâp trung quang ba hinh anh, chưa quang ba va tao dưng đươc san phâm đăc thu va thương hiêu du lich, hiêu qua xuc tiên quang ba du lich thâp. Nguyên nhân của những hạn chế đó một phần do nước ta còn nghèo nên nguồn kinh phí dành cho việc phát triển và quảng bá du lịch là hạn chế so với khu vực. Chính vì vậy, truyền miệng điện tử sẽ là một kênh hiệu quả với chi phí thấp để có thể quảng bá du lịch Việt Nam đến cộng đồng thế giới.Để phát triển du lịch dựa vào truyền miệng điện tử, hai nhóm giải pháp chính sẽ được đưa ra. Một là, xây dưng san phâm du lich chât lương. Hai là, xây dưng chiên lươc marketing thông qua kênh truyên miêng điên tư đôi vơi quan li nganh va cac doanh nghiêp hoat đông trong nganh du lich. 

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 1-10
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 51-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 76-84
Tải về
(2022) Trang: 555-559
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: INTERNATIONAL MALATYA GASTRONOMY CULTURE AND TOURISM CONFERENCE, Malatya, Turkey, 16-18/09/2022
(2022) Trang: 1081-1090
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: SİVAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH, Sivas, Türkiye, 13-15/10/2022
(2022) Trang: 1045-1052
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: International Marmara Scientific Research and Innovation Congress, Turkey, 19-20/11/2022
6 (2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
1&2 (2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
1 (2013) Trang: 129
Tạp chí: HT Phát triển các nguồn lực cho du lịch miền trung và Tây Nguyên
1 (2013) Trang: 79
Tạp chí: HT Phát triển các nguồn lực cho du lịch miền trung và Tây Nguyên
11 (2013) Trang: 22
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...