Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
Liên kết:

GIS là một công cụ có khả năng quản lý hiệu quả cả về dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính, nhất là trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên mang lại tính khả thi và hiệu quả cao. Nghiên cứu nhằm giúp các nhà quản lý có tầm rửủn tổng quan hơn trong công tác quản lý tài nguyên bằng công nghệ thông tin và định hướng cho sự phát triển nông nghiệp của tính An Giang. Nghiên cứu đánh giá tổn thương cho 156 xã bằng cách phỏng vấn nông hộ/ từ đó tìm ra các yếu tô'tác động đến sản xua't nông nghiệp, đổng thời kết hợp với công cụ GIS (Mapinfo) chổng lấp các lóp dữ liệu thuộc tính tự nhiên để tìm ra những vùng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trong điều kiện hiện tại và dưới tác động của biến đổi khí hậu. Kết quả đánh giá được 5 mức độ ảnh hưởng đến sản xuâ't nông nghiệp và thành lập nên 5 vùng tổn thương đôì với điều kiện kinh tế- xã hội với yếu tô' khô hạn gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nhiều nhất. Nghiên cứu đã đề xuất những giải pháp công trình và phi công trình nhằm thích ứng và ứng phó với điều kiện biến đổi khí hậu trong tương lai.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...