Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 179-186
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015
Liên kết:

Vùng ven biển ĐBSCL là vùng có tiềm năng phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Hiện nay đang chịu thách thức bởi sự xâm nhập mặn và ngập lụt, làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nông nghiệp của người dân. Để đánh giá được tiềm năng sản xuất nông nghiệp cho vùng ven biển ĐBSCL, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập số liệu và đánh giá đất đai (FAO 1976, 2007) kết hợp giữa định tính và định lượng. Kết quả đã đánh giá được mức độ thích nghi của từng vùng đối với 10 kiểu sử dụng đất nông nghiệp chính dựa trên các yếu tố tự nhiên về độ mặn, thời gian mặn, độ sâu ngập và thời gian ngập trong điều kiện hiện tại và tương lai, đã xác định được yếu tố độ mặn và thời gian mặn là nguyên nhân tác động chính làm thay đổi diện tích của các vùng thích nghi. Qua đó kết quả đã cho thấy sự thay đổi từ 106 đơn vị đất đai trong điều kiện hiện tại và 112 đơn vị cho kịch bản năm 2030 và đến năm 2050 là 117 đơn vị và phân ra được 09 vùng thích nghi về tự nhiên trong điều kiện hiện tại và dưới tác động của biến đổi khí hậu. Thích nghi định lượng kinh tế kết hợp tự nhiên đã thành lập nên 08 vùng. Kết quả này giúp cho các địa phương định hướng quy hoạch và chiến lược thích ứng trong tương lai.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...