Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 248-253
Tạp chí: GIS Toàn quốc 2015, Hà nội
Liên kết:

Phân tích thích nghi đất đai là điều kiện tiên quyết cho sản xuất nông nghiệp bền vững. Sự đánh giá này liên quan đến các yếu tố từ điều kiện tự nhiên (đất, nước) đến kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện nay các yếu tố đang thay đổi mạnh và chịu sự tác động của điều kiện biến đổi khí hậu. Đặc biệt là vùng ven biển ĐBSCL (sự xâm nhập mặn, ngập lũ). Đây là những vấn đề cần được đưa vào phân tích thích nghi. Các yếu tố được tổng hợp và phân tích định tính theo phương pháp FAO (1976 và 2007) để phân loại thích nghi đất đai. Tiến trình nghiên cứu theo phương pháp tổng hợp từ phân tích số liệu, bản đồ thích nghi đất đai thông qua sử dụng công cụ GIS. Kết quả đã xác định được sự thay đổi từ 106 ĐVĐĐ trong điều kiện hiện tại đến 112 ĐVĐĐ (năm 2030) và 117 ĐVĐĐ (năm 2050). Với 09 vùng thích nghi về tự nhiên trong điều kiện hiện tại và dưới tác động của biến đổi khí hậu cho 10 kiểu sử dụng đất đai có triển vọng được chọn lọc. Kết quả này giúp cho các địa phương định hướng quy hoạch và chiến lược thích ứng trong tương lai. 

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...