Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2017) Trang: 53-61
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Trích ly là một công đoạn quan trọng trong quá trình chế biến sản phẩm từ nguồn nguyên liệu thực vật giàu các hợp chất sinh học. Nhiều nghiên cứu đã công bố cho thấy cây thuốc dòi chứa rất nhiều hoạt chất sinh học, là nguồn nguyên liệu thực vật thuốc được người dân ở các nước sử dụng để trị rất nhiều bệnh theo phương pháp truyền thống. Nếu điều kiện trích ly thích hợp thì khả năng thu hồi các hợp chất sinh học sẽ cao. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện trích ly riêng lẻ nguyên liệu thuốc dòi khô bằng nước, bao gồm nhiệt độ (55, 65, 75, 85 và 95oC) và thời gian trích ly (10, 20, 30, 40 và 50 phút); tỷ lệ nước so với nguyên liệu (15:1, 20:1, 25:1, 30:1 và 35:1 v/w) đến hàm lượng các hợp chất sinh học (antoxian, flavonoit, polyphenol và tannin) và khả năng chống oxy hóa của dịch trích (thông qua chỉ số chống oxy hóa AAI và khả năng khử sắt FRAP). Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ và thời gian trích ly tối ưu được tìm thấy là 85oC và 40 phút (tương ứng) với tỷ lệ nước so với nguyên liệu trích ly 30:1 v/w. Với các điều kiện trích ly tối ưu này hàm lượng antoxian, flavonoit, polyphenol và tannin trong dịch trích ly lần lượt là: 23,513±0,191 mg/100g nguyên liệu khô (Dried Material-DM), 5,702±0,088 mg QE/g DM, 10,369±0,154 mg GAE/g DM và 6,611±0,163 mg TAE/g DM. Khả năng chống oxy hóa của dịch trích thông qua chỉ số AAI, FRAP tương ứng là 7,272±0,196 và 4,516±0,146 mM FeSO4/lít.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 100-107
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 108-116
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 11-20
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 111-120
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 112-120
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 117-126
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 118-128
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 126-134
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 132-140
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 152-161
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 16-24
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 165-204
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 166-175
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 209-218
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 21-29
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 228-237
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 229-238
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 246-253
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 250-257
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 254-261
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 28-35
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 294-303
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 30-38
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 311-321
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 36-43
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 37-43
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 37-46
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 40-47
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 48-55
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 53-60
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 56-64
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 73-82
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 74-82
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-91
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 87-94
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 87-96
Tải về
10 (2022) Trang: 151-157
Tạp chí: Journal of Applied Biology & Biotechnology
87 (2022) Trang: 245-252
Tạp chí: Agriculturae Conspectus Scientificus
7 (2020) Trang:
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology
Số 8(105) (2019) Trang: 99-104
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
(2017) Trang: 96-102
Tạp chí: Hội thảo Khoa học toàn quốc – Hóa học với sự phát triển bền vững, Đà Nẵng, tháng 9-2017
(2017) Trang: 90-95
Tạp chí: Hội thảo Khoa học toàn quốc – Hóa học với sự phát triển bền vững, Đà Nẵng, tháng 9-2017
01 (2016) Trang: 196-205
Tạp chí: Proceeding of the 23rd Regional Symposium on Chemical Engineering RSCE2016
01 (2016) Trang: 499-509
Tạp chí: Proceedings of Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
AVS 2015 (2015) Trang: 130-140
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi -Thú Y
(2012) Trang:
Tạp chí: The Symposium of The current Status and Future Success Strategies of Korean Food Globalization,15 November, 2012, Korea
(2011) Trang: 283
Tạp chí: 12th Asean Food Conference 2011 Food Innovation: Key to Creative Economy?, 16-18 June, 2011, BITEC - Thailand


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...