Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 33-42
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 35-43
Số 01 (2015) Trang: 61-68
Tải về
AFC 2015 (2015) Trang: FBA010
Tạp chí: Asean Food Conference 2015 and The 54th PAFT Annual Convention
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...