Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
232 (2018) Trang: 55-60
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện trên tổng số 600 con vịt siêu thịt (CV super M), bố trí trên 2 nghiệm thức tương ứng với 2 phương thức nuôi và 5 lần lặp lại. Nghiệm thức 1 (NT1) là phương thức nuôi nhốt (100 con vịt) và NT2 là phương thức chạy đồng (500 con vịt). Kết quả cho thấy: khối lượng trung bình của vịt nuôi nhốt (2.500 g) cao hơn vịt nuôi chạy đồng (2.300 g). Tỷ lệ nuôi sống của vịt nuôi nhốt (hao hụt 8,0%) cao hơn vịt nuôi chạy đồng (hao hụt 9,0%). Hệ số chuyển hóa thức ăn của vịt nuôi nhốt hoàn toàn (3,1) cao hơn vịt nuôi chạy đồng (1,1). Hiệu quả kinh tế trên đàn nuôi chạy đồng (27,4%) cao hơn đàn vịt nuôi nhốt hoàn toàn (17,03%).

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-5
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 1-5
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 1-6
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Adv. Anim. Vet. Sci. 10(12): 2596-2601. (2022) Trang: 2596-2601.
Tạp chí: Advances in Animal and Veterinary Sciences
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: LBFSRRE
(2011) Trang:
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...