Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
222 (2017) Trang: 63-67
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá khả năng sử dụng dịch mực thủy phân và dịch tôm thủy phân trong khẩu phần của vịt Xiêm. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại. Mỗi đợn vị TN gồm 8 con vịt và được cân bằng giới tính. NT1 là khẩu phần cở sở (KPCS) với 72% lúa, 17% bột đậu nành, 10% bột cá và 1% khoáng (tính trên vật chất khô DM); NT2, 3 vịt được cho ăn KPCS kết hợp bổ sung dịch mực thủy phân lần lượt là 1%, 2% ( tính trên vật chất khô DM). Nghiệm thức 4 và 5 tương tự nhưng kết hợp bổ sung dịch tôm thủy phân lần lượt là 1%, 2%. Kết quả cho thấy tổng DM ăn vào hàng ngày lần lượt ở các NT1, 2, 3, 4, 5 là 182,2; 179,8; 182,3; 178; 177 g/con/ngày

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-5
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 1-5
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 1-6
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Adv. Anim. Vet. Sci. 10(12): 2596-2601. (2022) Trang: 2596-2601.
Tạp chí: Advances in Animal and Veterinary Sciences
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: LBFSRRE
(2011) Trang:
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...