Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
229 (2018) Trang: 60-65
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá hiệu quả khi bổ sung vitamin lên năng suất và chất lượng trứng gà giống Hisex Brown. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Nghiệm thức (NT) 1 là khẩu phần cơ sở (ĐC), NT2 là ĐC+supper ADE B complex (250 mg/kg TA), NT3 là ĐC+supper ADE B complex (500 mg/kg TA). Kết quả cho thấy tỷ lệ đẻ của NT2 (96,16%) và NT3 (97,44%) cao hơn ĐC (95,50%) (P<0,01). Tiêu tốn thức ăn (g/quả) cao nhất ở NTĐC là 121,57 g, NT2 là 119,42 g và thấp nhất NT3 là 119,14 g. Các chỉ tiêu về chất lượng trứng như chỉ số màu, chỉ số Haugh, chỉ số lòng đỏ, chỉ số lòng trắng có sự khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức (P<0,01). Hiệu quả kinh tế cao nhất ở nghiệm thức 2 và thấp nhất ởnghiệm thức ĐC.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-5
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 1-5
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 1-6
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Adv. Anim. Vet. Sci. 10(12): 2596-2601. (2022) Trang: 2596-2601.
Tạp chí: Advances in Animal and Veterinary Sciences
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: LBFSRRE
(2011) Trang:
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...