Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2016) Trang: 182-189
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các thông số cơ bản trong quá trình chế biến dưa lê non muối chua. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dưa lê muối chua bao gồm nồng độ muối NaCl, kích cỡ nguyên liệu, chế độ xử lý nhiệt (nhiệt độ và thời gian chần) được khảo sát nhằm cải thiện đặc tính cấu trúc và chất lượng sản phẩm sau quá trình lên men. Bên cạnh đó, phương pháp bảo quản sản phẩm cũng được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dưa lê non có khối lượng nguyên liệu từ 80÷150 g/trái, sau 12 ngày lên men trong dung dịch 4% NaCl cho sản phẩm có chất lượng tốt, màu sắc và hương vị đặc trưng. Nguyên liệu được chần ở nhiệt độ 75°C trong thời gian 3 phút giúp sản phẩm cải thiện đặc tính cấu trúc sau quá trình lên men. Sản phẩm được bảo quản lạnh ở nhiệt độ 0÷4°C trong bao bì PA (độ chân không 85%) có khả năng duy trì chất lượng sản phẩm sau 8 tuần bảo quản, tổng số vi khuẩn hiếu khí nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam (46/2007/QĐ-BYT).

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 12-20
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 122-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 133-140
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 141-148
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 174-184
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 19-28
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 293-300
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 317-326
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 43-52
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 79-87
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 8-14
Tải về
8 (2018) Trang: 421-429
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ chuyên ngành Cơ điện NN & Công nghệ Sau thu hoạch
(2017) Trang: 38-44 (volume 2)
Tạp chí: 15th of Asean Food Conference 2017, SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS | HO CHI MINH CITY - VIET NAM, November, 14-17, 2017
43 (2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
(2014) Trang: Abstract pp 166, Proceedings 114-116 (ISSN: 2306-2150)
Tạp chí: The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...