Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí Trong: Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 23-30
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Số tạp chí Trong: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm(2021) Trang: 1-18
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
Số tạp chí 37(2021) Trang: 43-51
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (ĐH Quốc gia Hà Nội)
Số tạp chí 7(2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Tạp Chí Nghiên cứu Kinh tế
Số tạp chí 26(2021) Trang: 168-172
Tạp chí: Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Số tạp chí 26(2021) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Số tạp chí 26(2021) Trang: 120-124
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Số tạp chí 26(2021) Trang: 79-82
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...