Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 9-16
Tải về
A. N. R. Reddy, Deepak Marla, Margarita N. Favorskaya and Suresh Chandra Satapathy (2021) Trang: 147-155
Tạp chí: Intelligent Manufacturing and Energy Sustainability (Book series: Smart Innovation, Systems and Technologies)
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 185-194
Tạp chí: In: Intelligent Communication, Control and Devices
(2020) Trang: 126-130
Tạp chí: The 12th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering ( KSE 2020), Can Tho City, Vietnam, 12-14 November 2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...