Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Chuyên đề: Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động và biến đổi khí hậu-Thách thức và cơ hội (2018) Trang: 84-91
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Khoai lang bí có màu cam tự nhiên và chứa nhiều carotenoids, có lợi cho sức khỏe con người. Có thể tận dụng khoai lang bí có củ nhỏ hoặc gãy để chế biến thành bột. Bột khoai lang bí có thể bảo quản lâu hơn và vận chuyển dễ dàng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phát triển sản phẩm mới và nâng cao giá trị khoai lang. Mục đích của nghiên cứu là sử dụng mô hình động học ở các nhiệt độ sấy khác nhau (60, 70 và 80oC) để dự đoán độ ẩm và hàm lượng caroteinoid trong lát khoai lang bí thích hợp cho việc chế biến ra bột khoai lang bí đạt chất lượng (hàm lượng dinh dưỡng cao, tính chất hóa lý tốt và màu sắc đẹp). Kết quả nghiên cứu cho thấy lát khoai lang bí nên được sấy ở 70oC thì bột khoai lang bí có màu vàng sáng, hàm lượng carotenoid cao và giữ được các tính chất hóa lý tốt (độ trương nở, độ nhớt, độ bền gel, độ cứng gel). Trong quá trình sấy lát khoai lang hàm lượng nước có thể được mô tả bằng mô hình Newton và hàm lượng beta carotene có thể được dự đoán bằng mô hình động học bậc nhất biến đổi một phần theo thời gian. Năng lượng (Ea) phân hủy carotenoids trong quá trình sấy có thể được tính theo mô hình Arrhenius. Kết quả thống kê cũng cho thấy các tính chất hóa lý (độ trương nở, độ nhớt, độ bền gel và độ cứng gel) của bột khoai lang bí có hệ số tương quan cao (p

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 155-161
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 203-211
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 29-35
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 44-49
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 50-60
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 64-70
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
(2017) Trang: 561-566
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn Nuôi Thú y toàn quốc, ĐHCT
(2017) Trang: 555-560
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc, 2017, ĐHCT
Cần Thơ - Nông nghiệp Xanh (2016) Trang: 190-197
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
50 (2015) Trang: 1945-1952
Tạp chí: International Journal of Food Science and Technology
(2015) Trang: 31
Tạp chí: AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food
(2011) Trang: Cereal Foods World 56:A56
Tạp chí: The Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC), Palm Springs, Los Angerles, USA. on 16-19th, October, 2011
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Development the Supply chain towards more healthy food
1 (2013) Trang: 231
Tạp chí: Devenloping the supply chain towards more healthy food
1 (2012) Trang: 142
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...