Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
27 (2022) Trang: 199-208
Tạp chí: Science & Technology Asia

This study aimed to evaluate the effects of heat-killed Lactobacillus plantarum L-137 (HK L-137) on growth, feed utilization, immune response, and survival rate of cage-cultured red tilapia (Oreochromis sp.). The cages were located in Dong Thap (DT), Vinh Long (VL), and An Giang (AG) Provinces (Vietnam). The formulated diets contained iso-nitrogenous (30.5% crude protein) and iso-lipid (5.2% lipid) were supplemented with HK L-137 at either 0 (control) or 4 mg/kg. As a result, HK L-137 showed positive effects on the weight gain, final weight, protein efficiency ratio, feed conversion ratio, survival rates, and yield of the fish as compared to the control. The red blood cell count was significantly higher in fish fed with HK L-137 than those in the control in DT (HK L-137: 2.67 cells/mm3 vs. control: 2.28 cells/mm3) and AG (HK L-137: 2.83 cells/mm3 vs. control: 2.47 cells/mm3) at 4 months (P<0.05). The white blood cell count was significantly increased in fish fed with HK L-137 cultured in three locations at 2 and 4 months as compared to the control (P<0.05). The lysozyme activity of the fish fed HK L-137 was significantly higher than those fed a control diet in three locations at 2- and 4-months of feeding (P<0.05). Taken together, the results of this study demonstrated the role of HK L-137 in improving growth performance, feed utilization, and immune response of red tilapia.

 

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 124-132
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 20-29
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 224-231
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 88-97
Tải về
GS.TS Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 3-18
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
(2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
48 (2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
3 (2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
21 (2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
9 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15: 74-79. (9/2013)
1 (2012) Trang: 142
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...