Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3+4 (2014) Trang: 163-167
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu khả năng ức chế của Bronopol và Methelene blue đến sự phát triển của vi nấm Fusarium sp. và  nấm thủy mi Saprolegnia sp. và Achlya sp. nhiễm trên cá tra nuôi ao thâm canh. Kết quả khảo sát in vitro cho thấy Methylene Blue ở nồng độ 60 ppm thì ức chế hoàn toàn sự phát triển của sợi nấm và khả năng nảy mầm của bào tử nấm cả 3 chủng vi nấm Fusarium, ở nồng độ 80 ppm thì ức chế hoàn toàn nấm thủy mi. Trong khi đó, Bronopol ở nồng độ 200 ppm ức chế khả năng nảy mầm của bào tử vi nấm Fusarium, nồng độ lên đến 1600 ppm chỉ có thể hạn chế sự phát triển của sợi nấm. Bronopol ở nồng độ 800 ppm thì diệt được nấm thủy mi.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 124-132
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 20-29
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 224-231
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 88-97
Tải về
(2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
48 (2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
3 (2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
21 (2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
9 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15: 74-79. (9/2013)
1 (2012) Trang: 142
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...