Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2016) Trang: 114-120
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát và đánh giá những thông tin về hiện trạng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2013. Kết quả khảo sát từ 30 hộ nuôi cho thấy mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng chủ yếu được chuyển từ mô hình nuôi tôm sú, diện tích ao nuôi trung bình là 0,49±0,16 ha/ao và diện tích ao lắng trung bình là 0,3±0,2 ha. Tôm giống có kích cỡ PL10-12 được mua từ nhiều nguồn khác nhau, chất lượng được đánh giá chủ yếu (40% tổng số hộ) bằng cảm quan. Mật độ thả nuôi trung bình là 35,7±13,2 con/m2. Tôm được nuôi bằng thức ăn công nghiệp với hệ số chuyển hóa thức ăn là 1,3±0,1. Sau 88,6±2,4 ngày nuôi, tôm đạt 70,2±5,3 con/kg, tỉ lệ sống là 43,5±36,5% và năng suất là 2.618±2.579 kg/ha. Kết quả cho thấy tổng chi phí của mô hình là 173,5±138,0 triệu đồng/ha/vụ, doanh thu đạt 380,0±377,0 triệu đồng/ha/vụ và lợi nhuận là 206,5±367,5 triệu đồng/ha/vụ với tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu 54%. Tỷ lệ hộ nuôi thua lỗ là 50% (trung bình lỗ 93,6±90,1 triệu đồng/ha/vụ). Nghiên cứu này cung cấp những thông tin cơ bản làm cơ sở định hướng phát triển bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Sóc Trăng trong tương lai.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 124-132
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 20-29
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 224-231
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 88-97
Tải về
(2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
48 (2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
3 (2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
21 (2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
9 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15: 74-79. (9/2013)
1 (2012) Trang: 142
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...