Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2015) Trang: 1164-1171
Tạp chí: International Journal of Science, Engineering and Technology ISSN: 2348-4098.
Liên kết:

Striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) is a very common aquaculture species in large scale throughout the Mekong Delta in Viet Nam for recent years. Disease occurrence caused by pathogens during culture period has been experienced. Fungi are more seriously and increasingly important pathogen in farmed striped catfish. In this study, the distribution of fungi in farmed catfish and farm water column in Mekong Delta was carried out. The results showed that most fungi were isolated from the water samples (269 isolates) rather than from farmed catfish (129 isolates). Seven fungal genera of Aspergillus, Fusarium, Acremonium, Trichoderma, Penicillium, Culvuclaria and Achlya were identified from the samples. Fusarium, Aspergillus, and Penicillium were dominating among identified fungi, while Culvuclaria was only identified from catfish samples. Moreover, water qualities of cultured ponds were suitable for the habitat of the fungi and surviving of cultured catfish. The study provides basic knowledge of the ecological distribution of fungi in the culture system of striped catfish in Mekong Delta, Viet Nam.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 124-132
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 20-29
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 224-231
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 88-97
Tải về
(2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
48 (2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
3 (2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
21 (2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
9 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15: 74-79. (9/2013)
1 (2012) Trang: 142
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...