Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2017) Trang: 40-48
Tạp chí: Tạp chí khoa học Yersin
Liên kết:

Fusarium là tác nhân gây bệnh nấm trên nhiều loài cá và giáp xác. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập, định danh và xác định khả năng gây bệnh của chủng vi nấm phân lập trên cá lóc trong điều kiện thí nghiệm. Nghiên cứu này lần đầu tiên phân lập và định danh (dựa vào phương pháp nuôi cấy truyền thống và phương pháp sinh học phân tử) chủng Fusarium oxysporum VL1.23 từ 62 mẫu cá lóc được thu từ các ao nuôi tại An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang và Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy F. oxysporum VL1.23 là tác nhân chính gây lở loét và mòn vây trên cá lóc (tỷ lệ cá chết tích lũy là 93,3% khi tiêm 2×105 bào tử/cá) sau 14 ngày cảm nhiễm. Ngoài ra, biến đổi cấu trúc mô mang, cơ và gan của cá nhiễm nấm ngoài tự nhiên cũng được quan sát.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 124-132
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 20-29
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 224-231
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 88-97
Tải về
(2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
48 (2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
3 (2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
21 (2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
9 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15: 74-79. (9/2013)
1 (2012) Trang: 142
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...