Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2014) Trang: 86-99
Tạp chí: Trao đổi phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản
Liên kết:

Nghiên cứu này đã được thực hiện ở các tỉnh nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở các vùng đầu nguồn (tỉnh An Giang và Đồng Tháp), giữa nguồn (tỉnh Cần Thơ và Vĩnh Long) và cuối nguồn (tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng) của vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 9/2009 đến tháng 4/2011. Các số liệu đã được thu thập từ 3 cuộc hội thảo các bên có liên quan tại Đại học Cần Thơ và phỏng vấn 190 nông dân nuôi cá tra. Bên cạnh đó, các số liệu thứ cấp cũng đã được thu thập từ các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN và PTNT). Nghiên cứu này đã xác định được các tác động đặc thù của biến đổi khí hậu (BĐKH) như gia tăng các kiểu thời tiết thay đổi, mức nước trên các sông và kênh rạch cao hơn, tăng tần suất lũ, mùa mưa đến sớm hơn, gia tăng xâm nhập mặn, tăng số ngày nóng và mùa nóng kéo dài hơn, tăng số ngày lạnh, tăng cường độ mưa lớn đột ngột và tăng cường độ những cơn giông và bão. Về mặt kỹ thuật và tài chính, mật độ cá nuôi cao nhất (54,7cá thể/m2) ở khu vực giữa nguồn và thấp nhất ở khu vực cuối nguồn (39,1 cá thể/m2) nhưng năng suất cao nhất ở khu vực đầu nguồn và thấp nhất ở khu vực cuối nguồn. Tổng chi phí cao nhất ở khu vực giữa nguồn (6,1 tỷ đồng/ha/vụ) và thấp nhất ở khu vực cuối nguồn (3,1 tỷ đồng/ha/vụ). Tỷ lệ số hộ nuôi cá có lãi cao nhất (26%) ở khu vực đầu nguồn và thấp nhất ở khu vực cuối nguồn (17%). Một số đề nghị cho việc thích ứng dài hạn với BĐKH đã được chỉ ra trong nghiên cứu này.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 117-124
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 133-139
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 136-144
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 143-150
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 219-227
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 246-254
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 27-34
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 71-80
Tải về
(2015) Trang: 60
Tạp chí: International Symposium Aquatic products processing Cleaner production chain for healthier food
(2014) Trang: 655
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
5 (2014) Trang:
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...