Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 63(2021) Trang: 94-99
Tạp chí: Khoa Học Đất Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá và phân vùng thích nghi đất đai cho các kiểu sử dụng đất tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Phương pháp phỏng vấn nông hộ, khoan khảo sát đất và đánh giá thích nghi đất đai được áp dụng để thực hiện nghiên cứu. Kết quả xác định được 16 đơn vị đất đai từ 5 đặc tính: độ sâu tầng phèn, độ sâu tầng sinh phèn, độ sâu ngập, thời gian ngập, độ dày tầng canh tác và đã phân được 5 vùng thích nghi cho 5 kiểu sử dụng đất. Phần lớn các kiểu sử dụng đất được đánh giá thích nghi trung bình (S2), số còn lại có thích nghi kém (S3). Vùng thích nghi I và IV có diện tích lớn và đều thích nghi S2 cho kiểu sử dụng đất lúa, tràm, keo lai, lúa – tôm. Vùng II cũng có diện tích khá lớn và có thích nghi S2 cho hầu hết các kiểu sử dụng đất. Riêng vùng III được đánh giá thuận lợi vì thích nghi S2 cho tất cả kiểu sử dụng đất, tuy nhiên diện tích nhỏ không đáng kể. Vùng V nên ưu tiên cho kiểu sử dụng đất tràm và keo lai. Cần áp dụng khoa học kỹ thuật để cải tạo, nâng cấp thích nghi, ưu tiên cho vùng I, IV và III.

Các bài báo khác
Số tạp chí Kì 2-12/2021(2021) Trang: 93-95
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Số tạp chí 12(2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 20(2021) Trang: 293-303
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Số tạp chí 17(2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
Số tạp chí 9 (130)(2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 162(2021) Trang: 12-22
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 19(2021) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Số tạp chí 1(2021) Trang: '835-842
Tạp chí: 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...