Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí Kì 2-12/2021(2021) Trang: 93-95
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Liên kết:

Cồn Sơn là nơi có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng (DLSTCĐ) nên đã được quan tâm đầu tư phát triển trong những năm qua. Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển DLSTCĐ tại Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng trong giai đoạn 2016 - 2019 số lượt khách đến Cồn Sơn và doanh thu ngành du lịch không ngừng tăng lên. Cụ thể, lượt khách tăng hơn 10,0 lần trong khi doanh thu du lịch của địa phương tăng hơn 11,6 lần. Tuy có nhiều triển vọng, sự phát triển DLSTCĐ ở đây bị cản trở bởi nhiều yếu tố; vì thế, việc đánh giá đúng thực trạng và đề cao vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan là yêu cầu cần thiết.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2021) Trang: 94-99
Tạp chí: Khoa Học Đất Việt Nam
Số tạp chí 12(2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 20(2021) Trang: 293-303
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Số tạp chí 17(2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
Số tạp chí 9 (130)(2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 162(2021) Trang: 12-22
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 19(2021) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Số tạp chí 1(2021) Trang: '835-842
Tạp chí: 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...