Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 24(2021) Trang: 44-52
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của bón N, P, K, Ca, Mg đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng khóm trồng trong điều kiện cải tiến mật độ trên đất phèn Vị Thanh - Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 8 nghiệm thức (i) Đối chứng: Không bón phân; (ii) NPKCaMg: Bón phân đạm, lân, kali, canxi và magie, (iii) PKCaMg: Bón phân lân, kali, canxi và magie; (iv) NKCaMg: Bón phân đạm, kali, canxi và magie; (v) NPCaMg: Bón phân đạm, lân, canxi và magie; (vi) NPKMg: Bón phân đạm, lân, kali và magie; (vii) NPKCa: Bón phân đạm, lân, kali và canxi; (viii) FFP: Thực tế bón phân của nông dân. Kết quả thí nghiệm cho thấy, không bón một trong các dưỡng chất N, P, K, Ca hoặc Mg giảm chiều cao cây, số lá trên cây, chiều dài lá, đường kính cuống trái và chiều dài chồi ngọn, nhưng chỉ có nghiệm thức không bón đạm giảm chiều rộng chồi ngọn. Ngoài ra, không bón dưỡng chất N, P, K, Ca hoặc Mg giảm chiều dài trái và năng suất khóm trong khi đó nghiệm thức không bón đạm giảm đường kính trái. Bên cạnh đó, nghiệm thức khuyết đạm hoặc kali dẫn đến giảm hàm lượng nước trong trái, độ Brix thấp, theo thứ tự. Tuy nhiên, màu sắc trái có độ biến động lớn giữa các nghiệm thức. Nghiệm thức bón đầy đủ NPKCaMg đạt năng suất 30,4 tấn/ha và độ Brix 10,5% cao hơn nghiệm thức bón phân theo nông dân, với 22,5 tấn/ha và 10,0%, theo cùng thứ tự.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2021) Trang: 94-99
Tạp chí: Khoa Học Đất Việt Nam
Số tạp chí Kì 2-12/2021(2021) Trang: 93-95
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Số tạp chí 12(2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 20(2021) Trang: 293-303
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Số tạp chí 17(2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
Số tạp chí 9 (130)(2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 162(2021) Trang: 12-22
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 19(2021) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Số tạp chí 1(2021) Trang: '835-842
Tạp chí: 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...