Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số 3 (2014) Trang: 20-29
Tạp chí: DEPISA
Liên kết:

In recent decades Vietnamese universities have made considerable advances in enhancing the quality of education. These have been achieved through strong support from the Vietnamese government, assistance from international organisations, but more importantly the efforts of the universities themselves. The strategic plan for Human Resources Development for Vietnam from 2011-2020 identifies weaknesses found in university graduates and addresses plans for human resource development. In particular, Vietnamese universities have not been very successful in developing attributes of global citizenship in their graduates. The government’s Human Resources Development plan indicates that an important goal is for four Vietnamese higher education institutes to be able to produce graduates of international standard by 2020. This paper addresses issues relating to human resource development in higher education institutes in Vietnam, especially in the Mekong Delta region. The framework of attributes of global citizenship will be discussed in light of the Vietnamese context. Insightful lessons learned from partnership programs between Can Tho University and The University of Sydney, Australia, and Daegu National University of Education, Korea will be a focus of the paper in order to present possibilities for developing attributes of global citizenship for Vietnamese Universities graduates

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 169-175
Tải về
8 (2022) Trang: 449-464
Tạp chí: International Journal of Educational Methodology
Sách tham khảo (2017) Trang:
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Can Thơ
3(1) (2017) Trang: 180-197
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
5 (4) (2017) Trang: 695-709
Tạp chí: Studies in English Language Teaching
Vol 11 (2014) Trang: 63-91
Tạp chí: The Journal of Asia TEFL
1 (2013) Trang: 181
Tạp chí: HTKH Tâm lí học và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...