Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol 11 (2014) Trang: 63-91
Tạp chí: The Journal of Asia TEFL

The contributions of genre-based approach to writing have been proved in many studies in different contexts. However, empirical evidence of effects of genre-based instruction on Vietnamese EFL learners is rare. This article reports the results of an experimental study investigating the effects of genre-based approach on Vietnamese learners' ability in writing argumentative essays. Twenty EFL students at a college in a Mekong Delta province of Vietnam participated in the study. Participants were divided into two groups, labeled as group 1 and group 2; each group was taught how to write argumentative essays by using genre-based approach at two different points of time. Participants' ability in writing argumentative essays was measured by three writing tests: pretest, progress test, and post-test. Participants' perception towards the use of genre-based approach in learning argumentative essays was collected via semi-structured interviews. Results indicated that participants from both groups significantly improved their writing performance after the study. Results from the interviews showed that participants held a positive attitude towards the contributions of genre-based approach to their ability in writing argumentative essays.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 169-175
Tải về
8 (2022) Trang: 449-464
Tạp chí: International Journal of Educational Methodology
Sách tham khảo (2017) Trang:
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Can Thơ
3(1) (2017) Trang: 180-197
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
5 (4) (2017) Trang: 695-709
Tạp chí: Studies in English Language Teaching
1 (2013) Trang: 181
Tạp chí: HTKH Tâm lí học và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...