Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 430-440
Tạp chí: BỨC TRANH KINH TẾ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP 2017
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư  đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang bằng dữ liệu khảo sát 311 doanh nghiệp và ước lượng bằng mô hình Probit. Kết quả phân tích cho thấy, có 27,66% doanh nghiệp được khả sát đang sử dụng công nghệ xuất lạc hậu; 52,73% có đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất trong giai đoạn 2010-2014 với giá trị đầu tư là 23,1% tổng tài sản của doanh nghiệp. Kết quả mô hình Probit cho thấy, các biến tương quan thuận với xác suất xảy ra đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất bao gồm quy mô doanh nghiệp, tỷ trọng vốn chủ sở, tăng trưởng doanh, số năm hoạt động, lịch sử quan hệ tín dụng trung dài hạn và xuất khẩu. Ngược lại, tỷ trọng lao động phổ thông có mối tương quan nghịch với xác suất xảy ra đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...