Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25 (2020) Trang: 21-27
Tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế AGU

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 4/2017 đến tháng 04/2018 thông qua phỏng vấn 32 hộ sản xuất giống (SXG) lươn nhằm mô tả hiện trạng các yếu tố kỹ thuật và hiệu quả tài chính của mô hình SXG lươn tại tỉnh An Giang. Các hộ SXG lươn có diện tích trung bình 244 m2 /hộ. Mật độ nuôi lươn bố mẹ là 23,5 con/m 2 với kích cỡ trung bình là 98,2 g/con. Tỷ lệ cho SXG là 1 đực:2 cái được nông hộ áp dụng phổ biến nhất. Số đợt sản xuất trung bình là 4-6 đợt/năm và tỷ lệ nở trứng trung bình là 56,7%. Thời gian ương trung bình là 70 ngày/đợt thì tỉ lệ sống của lươn giống đạt 76% và năng suất trung bình là 116,08±73,63 con/m2 . Tổng chi phí sản xuất lươn bột là 490 ngàn đồng/m2 , doanh thu là 907 ngàn đồng/m2 /vụ và lợi nhuận đạt được là 417 ngàn đồng/m2 với tỷ suất lợi nhuận là 1,56 lần.

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 103-112
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 64-73
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 99-114
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 55-84
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2011) Trang:
Tạp chí: International Fisheries Symposium, Permai Hotel, Kuala Terengganu, Malaysia, 03 - 05 November 2011
1 (2012) Trang: 413
Tạp chí: Hội nghị Khoa học trẻ ngành Thủy sản Toàn quốc lần thứ III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...