Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
37 (2020) Trang: 98-107
Tạp chí: Đại học Trà Vinh

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 5/2019 thông qua phỏng vấn 105 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm
canh theo chứng nhận VietGAP tại tỉnh Sóc Trăng. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng và hiệu quả thực hành chứng nhận trong quản lí dịch bệnh và chất lượng tôm nuôi. Tiêu chuẩn VietGAP được khuyến khích áp dụng từ năm 2013 và ngày càng mở rộng. Nhờ thực hành tốt theo hướng dẫn của VietGAP như xây dựng ao lắng (94%), kiểm dịch tôm giống 100%, mật độ thả nuôi phù hợp (40 con/m
2), quản lí nước bằng bộ công cụ (100%), không sử dụng chất cấm nên dịch bệnh được hạn chế (40%), năng suất đạt từ 2,7 đến 5,6 tấn/ha/vụ và lợi nhuận đạt 179 triệu đồng/ha/vụ có bệnh và 324 triệu đồng/ha/vụ không có bệnh. 49% tôm VietGAP được bán trực tiếp cho nhà máy chế biến hoặc mạng lưới của họ, 98% lô hàng xét nghiệm đạt chuẩn xuất khẩu và nhận thêm từ hai đến năm nghìn đồng/kg. Như vậy, tiêu chuẩn VietGAP có ý nghĩa quan trọng trong cải thiện chất lượng tôm xuất khẩu. Tuy nhiên, tỉ lệ số hộ đạt được chứng nhận còn thấp do người dân thiếu động lực kinh tế trực tiếp (giá bán không  chênh lệch giữa tôm nuôi thông thường và tôm nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP) và những hỗ trợ về tài chính
bên ngoài.


Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 103-112
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 64-73
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 99-114
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 55-84
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2011) Trang:
Tạp chí: International Fisheries Symposium, Permai Hotel, Kuala Terengganu, Malaysia, 03 - 05 November 2011
1 (2012) Trang: 413
Tạp chí: Hội nghị Khoa học trẻ ngành Thủy sản Toàn quốc lần thứ III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...