Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14(02) (2017) Trang: 44-57
Tạp chí: Đại học An Giang
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm phân tích và đánh giá sinh kế của các nhóm hộ sản xuất nông nghiệp, thủy sản đang sử dụng trực tiếp và gián tiếp các hệ sinh thái tự nhiên từ sông Hậu được thực hiện bằng cách phỏng vấn KIP và khảo sát 140 nông hộ dọc sông Hậu tại địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy sản xuất lúa (52,67%; 5/5 điểm) và sản xuất thủy sản (28%; 4,50±0,53 điểm) là hai ngành sinh kế phổ biến và quan trọng nhất tại địa bàn nghiên cứu. Nhóm nông hộ trồng có sinh kế  đa dạng và ổn định với tổng thu nhập 131,17±85,57tr.đồng/hộ/năm. Tuy nhiên đối với hộ trồng rau có đời sống bất ổn với thu nhập thấp so với nhóm sinh kế khác. Hộ nuôi cá tra có qui mô nhỏ và rủi ro lớn (47,62%) do nhiều yếu tố tác động như thị trường không ổn định, giá thức ăn cao và dịch bệnh nên dần chuyển đổi hình thức sản xuất. Nhóm nuôi  thủy sản khác ngoài cá tra có đời sống ổn định, thu nhập cao (600 triệu đồng/hộ/năm). Hộ khai thác Tthủy sản sử dụng ngư cụ thô sơ nên sản lượng và thu nhập thấp (2.629,55±4,4kg, 34,92±52,10triệu đồng/hộ/năm) so với các nhóm hộ nuôi thủy sản và nông nghiệp khác. Hiện nay giá cả và năng suất là vấn đề cần quan tâm trong cải thiện sinh kế cộng đồng người dân tại địa bàn nghiên cứu và khu vực ĐBSCL.

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 103-112
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 64-73
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 99-114
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 55-84
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2011) Trang:
Tạp chí: International Fisheries Symposium, Permai Hotel, Kuala Terengganu, Malaysia, 03 - 05 November 2011
1 (2012) Trang: 413
Tạp chí: Hội nghị Khoa học trẻ ngành Thủy sản Toàn quốc lần thứ III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...