Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13 (2020) Trang: 364-370
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Liên kết:

Mục đích của nghiên cứu này là xác định các điều kiện tiền xử lý củ khoai môn thích hợp giúp giảm hàm lượng oxalate canxi, vô hoạt enzyme polyphenol oxidase và duy trì độ trắng khoai môn. Thí nghiệm được bố trí với (i) ảnh hưởng của nồng độ NaHCO3 (0; 0,5; 1; 1,5 và 2%) và thời ngâm (1, 2, 3 và 4 giờ) giúp giảm hàm lượng canxi oxalate trên lát khoai môn; (ii) ảnh hưởng của nồng độ NaHSO3 (0; 0,025; 0,05 và 0,075%) và thời gian ngâm (20, 40, 60 và 80 phút) đến khả năng ức chế enzyme polyphenol oxidase trong lát khoai môn. Kết quả nghiên cứu cho thấy lát khoai môn được ngâm trong dung dịch NaHCO3 1,5% trong 4 giờ có thể giảm lượng oxalat canxi xuống dưới mức cho phép là 70mg/100g thực phẩm. Đồng thời ngâm khoai môn trong dung dịch NaHSO3 0,075% thời gian 60 phút cho hiệu quả ức chế enzyme hóa nâu cao. Độ trắng lát khoai môn duy trì ở mức cao (> 91)

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 127-139
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 16-23
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 192-201
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 210-217
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 88-96
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 89-95
Tải về
1 (2013) Trang: 136
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...