Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 119-126
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/06/2016

Ngày chấp nhận: 23/12/2016

 

Title:

Evaluation of the genetic diversity and the antibacterial activity of Blumea balsamifera Lindl.

Từ khóa:

Cây Từ bi, đa dạng di truyền, hoạt tính kháng khuẩn

Keywords:

Blumea balsamifera, genetic diversity, antibacterial activity

ABSTRACT

The genetic diversity and the antibacterial activity of Blumea balsamifera Lindl. was evaluated on 15 plants collected in different places in Mekong Delta (Vinh Long, Can Tho, Soc Trang, Tra Vinh, Dong Thap, Bac Lieu, and Hau Giang). Their leaves were used for analyzing genetic diversity employing RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) markers and testing the antibacterial susceptibilities expressed as minimum inhibitory concentrations (MIC) of eight selected Gram positive and Gram negative strains: Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri and Edwardsiella tarda by agar dilution method. Results showed that, the polymorphism of 15 Blumea balsamifera is greatly diversed and was divided into 4 groups with the genetic distance from 1.414 to 5.196. All of them demonstrated the efficacy of antibacterial activity. The highest antibacterial potentials were observed on Edwardsiella tarda (MIC=256 µg/ml), and subsequently on Edwardsiella ictaluri (256 µg/ml ≤ MIC ≤ 512 µg/ml, best in group 3) and on Staphylococcus aureus (512 µg/ml ≤ MIC ≤ 1024 µg/ml, most of them with MIC=512 µg/ml). B. balsamifera was found less effective on Pseudomonas aeruginosa and Aeromonas hydrophila (1024 µg/ml ≤ MIC ≤ 2048 µg/ml), Streptococcus faecalis (1024 µg/ml ≤ MIC ≤ 4096 µg/ml), and least effective on Escherichia coli (2048 µg/ml ≤ MIC >4096 µg/ml) and Salmonella spp. (MIC=4096 µg/ml).

TÓM TẮT

Để đánh giá sự đa dạng di truyền và khả năng kháng khuẩn của cây Từ bi, mười lăm mẫu cây Từ bi được thu thập từ nhiều nơi thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bạc Liêu và Hậu Giang), được phân tích đa dạng di truyền bằng kỹ thuật dấu phân tử RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) và thử hoạt tính kháng khuẩn, xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) bằng phương pháp pha loãng trong thạch, trên 8 chủng vi khuẩn tiêu biểu Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluriEdwardsiella tarda. Kết quả cho thấy các mẫu Từ bi có sự đa dạng về di truyền DNA và chia làm 4 nhóm với khoảng cách liên kết dao động từ 1,414 đến 5,196. Tất cả các nhóm Từ bi có khả năng ức chế mạnh nhất trên vi khuẩn Edwardsiella tarda (MIC=256 µg/ml), kế đến Edwardsiella ictaluri (256 µg/ml ≤ MIC ≤ 512 µg/ml, nhóm 3 mạnh nhất) Staphylococcus aureus (512 µg/ml ≤ MIC ≤ 1024 µg/ml, hầu hết MIC=512 µg/ml). Khả năng kháng khuẩn của cao Từ bi thấp hơn trên Pseudomonas aeroginosaAeromonas hydrophila (1024 µg/ml ≤ MIC ≤ 2048 µg/ml), Streptococcus faecalis (1024 µg/ml ≤ MIC ≤ 4096 µg/ml) yếu nhất trên Escherichia coli (2048 µg/ml ≤ MIC > 4096 µg/ml) và Salmonella spp (MIC=4096 µg/ml).

Trích dẫn: Huỳnh Kim Diệu và Nguyễn Thị Cẩm Quyên, 2016. Đánh giá sự đa dạng di truyền và tính kháng khuẩn của cây từ bi (Blumea balsamifera Lindl.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47b: 119-126.

Các bài báo khác
Số 19a (2011) Trang: 143-148
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 145-150
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu, ,
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 149-155
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 173-178
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 18-22
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 217-224
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 222-229
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 23-28
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 232-240
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 24-30
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 28-32
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 282-288
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 289-296
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 45-50
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 6-12
Tải về
ISBN 978-604-60-2492-7 (2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc
(2015) Trang: 718-724
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 548-553
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology Development for livestock Production
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...