Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 1-5
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/07/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Investigation of coccidia infection and blood physiological parameters of chicken in Binh Thuy District, Can Tho City

Từ khóa:

Bệnh cầu trùng, chỉ tiêu sinh lý máu, gà, Bình Thủy

Keywords:

Coccidia, blood physiology, chicken, Binh Thuy

ABSTRACT

This study was conducted with the objectives of identifying the prevalence of coccidia infection and comparing blood physiological parameters between 2 groups: normal and infected chickens. A total of 166 fecal samples and 20 blood samples was collected and tested for oocyte presence by Willis’ flotation method. Results showed that the general coccidia infection was 36.74%, in which the highest infectious rate was recorded in over 2 month-old chickens, accounting for 42.5%, following by 1-2 month-old chickens with 40.3%, and the lowest ones belonged to under 1 month-old chickens (26.0%). The infection intensity of oocytes increased with ages of chicken with clinical signs such as: chicken droop, inactiveness, watery diarrhea with mucus, bloody or creamy exudate feces, ballooned caecumand thinned intestinal wall. The content of erythrocytes, hemoglobin and Hematocrite in infected chickens was lower; however, the number of leukocytes was higher than that in normal ones (p<0.05).

TÓM TẮT

Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng và chỉ tiêu sinh lý máu trên đàn gà ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ được tiến hành để xác định tình hình nhiễm bệnh cầu trùng và so sánh chỉ tiêu sinh lý máu ở gà nhiễm bệnh và gà không nhiễm bệnh. Qua kiểm tra 166 mẫu phân bằng phương pháp phù nổi của Willis và 20 mẫu máu, kết quả kiểm tra được ghi nhận như sau: gà nhiễm bệnh cầu trùng với tỷ lệ là 36,74%, trong đó gà từ 1-2 tháng tuổi (40,3%) và gà lớn hơn 2 tháng tuổi (42,5%) nhiễm với tỷ lệ cao gấp hơn 1,5 lần so với gà dưới 1 tháng tuổi (26,0%). Gà nhiễm cầu trùng với cường độ tăng dần theo nhóm tuổi, gà lớn hơn 2 tháng tuổi nhiễm với cả 4 cường độ. Gà bệnh thể hiện triệu chứng như: ủ rũ, ít vận động, tiêu chảy phân có màng nhầy, có bọt, phân có máu; và bệnh tích ruột non và manh tràng xuất huyết, manh tràng căng phồng lên, thành ruột mỏng, phồng to. Đối với chỉ tiêu sinh lý máu, số lượng hồng cầu, huyết sắc tố và Hematocrit ở gà bệnh cầu trùng thấp hơn so với gà không nhiễm bệnh. Tuy nhiên, số lượng bạch cầu ở gà bệnh cao hơn so với gà không bệnh (p<0,05).

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 170-172
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 6-9
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 96-99
Tải về
(2015) Trang: 52-54
Tạp chí: WVPA-WPSA Scientific Conference 'Enhancing innovation in the poultry health and production'
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...