Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tập XX1 số 2 - 2014 (2014) Trang: 75-81
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm khảo sát tình hình viêm nhiễm cơ quan sinh dục của heo nái và nuôi cấy, phân lập các chủng vi khuẩn E. coli, Staphylococus, Streptococcus và Pseudomonas từ dịch viêm cơ quan sinh dục của heo nái sau khi sinh tại trại chăn nuôi Minh Tâm, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả điều tra khảo sát kết hợp với nuôi cấy các chủng vi khuẩn lưu trú ở dịch viêm cho thấy có 106 trong số 143 con heo nái kiểm tra đã bị bệnh viêm cơ quan sinh dục sau khi sinh, chiếm tỷ lệ 74,19%, trong đó 45,28% heo nái bị viêm nhiễm thể cata và 54,72% bị viêm mủ. Kết quả phân lập các chủng vi khuẩn cho thấy có 75,47% heo nái bị nhiễm E. coli, 47,17% bị nhiễm Staphylococcus với các chủng (S.aureus, S.epidermidis, S.hyicus, S.sp.); 45,28% bị nhiễm Streptococcus với các chủng (S.faecalis, S.zooepidemicus, S.sp.); và 18,87% bị nhiễm Pseudomonas với các chủng (P.aeruginosa và P.sp.).

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 170-172
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 6-9
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 96-99
Tải về
(2015) Trang: 52-54
Tạp chí: WVPA-WPSA Scientific Conference 'Enhancing innovation in the poultry health and production'
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...