Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 6-9
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/03/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Surveying visceral macro lesions of slaughtered pigs in Ca Mau city

Từ khóa:

Nội tạng, bệnh tích đại thể, heo, Cà Mau

Keywords:

Viscera, macro lesions, pigs, Ca Mau

Abstract

The research was carried-out by using the method of observing and slautering 730 swines in Ca Mau city. We found that there were 591 pigs with one or more lesions on pig viscera (80.96%). Five hundred ninety one out of 591 pigs presented lung lesions (100%) with five types of lesions such as congestion-haemorrhage, atelectasis, edema, necrosis and inflammation. Lesions in the liver accounted for 43.2% (255/591) with four types of lesions including congestion-haemorrhage, cirrhosis, milk spots and jaundice. Intestinal lesions accounted for 8.12% (48/591) and gastric hemorrhagic lesions were 6.26%.

Tóm tắt

Bằng phương pháp quan sát và mổ khảo sát bệnh tích đại thể từ các cơ quan nội tạng  của 730 heo giết mổ tại thành phố Cà Mau chúng tôi phát hiện 591 con heo có một hoặc nhiều bệnh tích đại thể xuất hiện trên nội tạng heo, chiếm tỷ lệ 80,96%. Trong đó, bệnh tích ở phổi chiếm tỷ lệ 100% (591/591) với 5 dạng bệnh tích như phổi sung huyết-xuất huyết, phổi xẹp, phổi phù, phổi nhục hóa, phổi viêm. Bệnh tích ở gan chiếm tỷ lệ 43,15% (255/591) với 4 dạng bệnh tích chủ yếu là sung huyết-xuất huyết, gan xơ, gan có đốm trắng, gan vàng. Bệnh tích ở ruột chiếm tỷ lệ 8,12% (48/591) và bệnh tích dạ dày xuất huyết chiếm tỷ lệ 6,26% (37/591).

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 170-172
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 96-99
Tải về
(2015) Trang: 52-54
Tạp chí: WVPA-WPSA Scientific Conference 'Enhancing innovation in the poultry health and production'
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...